.

.

Algemene Voorwaarden 

 1. Bij boeking ontvangt u van ons een bevestiging/factuur en later een kraam/standplaatsnummer. Neem dit altijd mee naar de markt, DIT IS UW BEWIJS VAN DEELNAME. Ontvangt u van ons binnen 5 dagen na inschrijving geen bevestiging en factuur dan betekent dat automatisch dat er op de door u ingeschreven markt(en) helaas geen plaats voor u is.
 2. Zodra u een bevestiging en factuur van ons ontvangt,staat u genoteerd als deelnemer voor de door u ingeschreven braderie(en).

  Er wordt vanaf dat moment ook op u gerekend en we wijzen bij voldoende deelname van uw product andere standhouders af.                              Gaat u na inschrijving en bevestiging van ons weer braderieën annuleren dan brengt u ons in verlegenheid en zullen wij u administratiekosten berekenen. Deze bedragen €15, incl.btw, per braderie die u annuleert.

 3. De betaling van het marktgeld dient door ons ontvangen te zijn op de daarvoor gestelde datum welke op uw bevestiging staat aangegeven.
  Deelname aan onze braderieën zijn pas definitief als het verschuldigde bedrag is voldaan op onze rekening.
  Heeft u niet op tijd betaald sturen wij u een herinnering met een nieuwe betaaldatum.
  Horen wij niets van u en komt ook de betaling niet bij ons binnen binnen deze termijn dan wordt u geschrapt als deelnemer maar blijft u ons wel het gefactureerde bedrag schuldig.
 4. U kunt tot 4 weken voor aanvang van de braderie annuleren als u daar een aantoonbare gegronde reden voor heeft.
  Annuleert u binnen 4 weken voor aanvang van de braderie met geen, volgens ons, gegronde reden dan dient u te allen tijde wel de factuur te voldoen.
 5. Indien u op de markt betaalt omdat u een borg bij ons heeft staan of omdat u meeloopt, dan dient u het marktgeld voor aanvang van de markt aan de marktmeester te voldoen. Bij verzuim hierop kan Ansja events besluiten om uw borg in te trekken.
 6. Opdrachten en instructies van de marktmeesters, brandweer en politie dient u ten alle tijden op te volgen.
 7. De aanvangs- en sluitingstijden staan in de bevestiging en dienen ook nageleefd te worden. Houdt u zich aan de sluitingstijd van een markt en ga niet voor die tijd inpakken of auto of kar voor de kraam plaatsen. Bij regenachtig of winderig weer kunt u kunt zijzeilen of voorzeilen plaatsen voor de regen en spanbanden of pinnen met touwen  zetten voor de wind.
  Bij plotseling extreem weer besluit Ansja Events wat te doen. Hier wordt u dan direct van op de hoogte gesteld.
 8. Deelname aan onze markten is ten alle tijden voor eigen risico. Ook schade veroorzaakt door weersomstandigheden bijv. omvallende kramen zijn voor risico van de deelnemer zelf. Ansja Events kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal in welke vorm dan ook.
 9. Ansja Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door afgelasting van hogerhand of extreme weersomstandigheden.
 10. Ansja Events kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een tegenvallende opkomst van publiek of slechte verkoop zij zal wel zo veel mogelijk doen om een zo groot mogelijk publiek te trekken en van de markt een succes te maken.

 11. Daar wij aan enige branchebescherming doen is het alleen toegestaan om datgene te verkopen waarmee u heeft ingeschreven.
 12. Aan gebruik van stroom zijn over het algemeen kosten verbonden. De hoogte hiervan staan per markt vermeld, u dient dit van te voren aan ons te laten weten en deugdelijke kabels en haspels zelf mee te brengen.
 13. Als een deelnemer door warenwet, namaakbestrijding, politie of brandweer van verdere deelname wordt uit gesloten kan hij geen recht doen gelden op terugbetaling van reeds betaalde bedragen.
 14. Deelnemers in de foodsector dienen zich strikt te houden aan voorschriften van de keuringsdienst van waren, overheidsdiensten en brandweer eisen.
 15. Alleenrecht voor de verkoop van een bepaald artikel kan niet worden verleend.
 16. Afval dient u ten alle tijden zelf af te voeren. Hierop is strenge controle en bij het achterlaten van vuil worden de kosten bij de standhouder in rekening gebracht.
 17. Als u bij ons meerdere markten boekt kunt u ook gebruik maken van ons borg systeem u betaalt dan een borg van 60,00 euro en kunt verder op de markt betalen de borg blijft dan staan tot het einde van het jaar en wordt dan van de laatste factuur afgetrokken of doorgeschoven naar volgend jaar.
 18. U krijgt na betaling een week voor de braderie uw kraam of deelnemersnummer toegestuurd.
  Heeft u een borg bij ons staan dan kunt u de factuur op de dag van de braderie betalen.
  Uw kraam of deelnemersnummer kan te allen tijde wegens verschillende omstandigheden door Ansja Events tijdens de opbouw van de braderie gewijzigd worden.
E-mailen
Bellen
Info